Werkwijze

U kunt bij mij terecht voor psychologische behandeling, begeleiding, coaching en advies.

In het eerste gesprek ga ik samen met u na welke problemen en klachten er zijn en hoe deze zijn ontstaan. Mijn focus is vanuit het hier en nu, maar ook achterliggende problemen worden besproken. Hieruit wordt de diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld. Ook kan het zijn dat u gevraagd wordt aanvullende vragenlijsten in te vullen. Dit alles zal met u worden besproken en samen worden er doelen op gesteld. Regelmatig zal er met u worden gekeken of het behandelplan en de doelen die gesteld zijn haalbaar zijn en eventueel aangepast.

De behandeling is gericht op het vergroten van het inzicht in eigen functioneren en denk- en gedragspatronen die een gezond functioneren belemmeren helder te krijgen en te veranderen.

Daarnaast vind ik het belangrijk om te kijken naar uw kwaliteiten en talenten en deze te versterken. De behandeling is kortdurend, oplossings- en doelgericht.

Duur van de behandeling
Een gesprek duurt 45 minuten, de frequentie van de gesprekken is een keer in de een of twee weken. Het kan soms voor komen dat uw klachten een bredere aanpak vereisen zoals b.v. fysiotherapie, huidtherapie of hulp van het buurtteam. Samen met u zal worden gekeken wat het beste voor u is.

In de behandeling zal worden gebruik gemaakt van met name cognitieve gedragstherapeutische, inzichtgevende en oplossingsgerichte methoden en technieken. Ook wordt er gewerkt met relevante onderdelen van behandelingsprotocollen die wetenschappelijk zijn onderbouwd.

Met de volgende klachten kunt u bij terecht:
Angst en paniek, somberheid, depressie, spanningsklachten, werkgerelateerde problematiek, burnt out, slaapproblemen, eetproblemen, klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis, relatieproblemen, opvoedproblemen, levensfase problematiek, dwangmatigheid, seksuele problemen.

Bij psychose, ernstige verslaving en suicidaliteit kunt u niet bij terecht.

Ik werk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In de beroepscode voor psychologen staan de eisen en regels vermeld die aan het beroepsmatig handelen en gedragingen van een psycholoog worden gesteld.